Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessšoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisšš: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Uutinen

Tiedote

1.7.2019 alkaen nuohooja valitaan vapaasti yksityisiltä markkinoilta

Pelastuslaki muuttui 1.1.2019 nuohouksen osalta siten, että pelastuslaitoksilta poistettiin velvoite huolehtia nuohouspalveluiden järjestämisestä. Laissa oleva siirtymäaika umpeutui viimeistenkin nuohoussopimusten osalta kesäkuun lopussa. 1.7.2019 alkaen kaikkialla Keski-Suomessa kiinteistön omistaja saa valita vapaasti nuohoojan yksityisiltä markkinoilta. Huom! Kiinteistön omistajalla säilyy nuohousvelvoite kuten ennenkin. myös määrävälit pysyvät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Mikä säilyy ennallaan:
- Kiinteistöllä säilyy nuohousvelvoite, josta kiinteistönomistaja huolehtii.
- Nuohoustyön sisältö pysyy samana.
- Nuohouksen määrävälit pysyvät ennallaan: vakituisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.
- Nuohoojalla on velvollisuus kirjallisesti ilmoittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan vakavista turvallisuuspuutteista: tulisijan tai savuhormin puutteet, puuttuvat tai liian heikkokuntoiset tikkaat, kattokulkutien osat tai katon turvavarusteet.

Mikä muuttuu:
- Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.
- Nuohooja hinnoittelee vapaasti oman työnsä.
- Nuohouksesta syntyvät reklamaatiot käsittelee jatkossa kuluttaja-asiamies tai kunnan kuluttajaneuvoja.
- Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle suoritetusta nuohoustyöstä todistus, josta tulee selvitä rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.
- Nuohoojan tutkintorakenteeseen tulee muutoksia. Nuohoojalla tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Keski-Suomen pelastuslaitos
05.07.2019 klo 14.12

 
Palaa pelastuslaitoksen etusivulle

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta