Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Uutinen

Tiedote

Automaattinen sammutuslaitteisto pelastaa

Pirkanmaan pelastuslaitoksella laadittiin selvitys automaattisen sammutuslaitteiston toiminnasta hoitolaitosten ja asuntojen tulipaloissa Suomessa vuonna 2017. Selvityksen mukaan sammutuslaitteisto pelasti useita ihmishenkiä ja vähensi merkittävästi lievempiä henkilövahinkoja.

Jo 2000-luvun alusta asti hoitolaitokset sekä palvelu- ja tukiasunnot on tullut varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla, jos poistumisturvallisuustutkimus näin edellyttää. Tällaisia sammutuslaitteistolla varustettuja ns. henkilöturvallisuuskohteita on Suomessa jo tuhansia.

Automaattisen sammutuslaitteiston tarkoituksena on sammuttaa tulipalo tai pitää palo hallinnassa niin, että tiloista päästään poistumaan turvallisesti. Sammutuslaitteisto myös estää tilaan muodostumasta hengenvaaralliset olosuhteet savun ja lämmön muodossa. Tavoitteena luonnollisesti on vähentää paloista aiheutuvia henkilövahinkoja.

Vuonna 2017 automaattinen sammutuslaitteisto aktivoitui 19:ssä hoitolaitoksessa ja asunnossa tapahtuneessa tulipalossa. Laitteisto sammutti paloista 15 ja rajoitti paloa neljässä tapauksessa. Laitteiston aktivoittaneiden tulipalojen määrä oli noin kaksinkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Paloista yhdeksän on arvioitu olleen tahallisesti sytytettyjä. Tyypillinen sytytyksen kohde oli vuode, mutta paloja sytytettiin myös wc-pesutiloissa sekä asunnon lattialle kerättyä irtainta sytytettiin palamaan. Koneista ja laitteista syttyivät palamaan pyykinpesukone, pakastin, kuvaputkitelevisio ja muuntaja.

Paloissa tapahtui yksi vakava loukkaantuminen, kun henkilön nukahdettua hänen vuodevaatteensa syttyivät palamaan aiheuttaen henkilölle vakavat palovammat. Sammutuslaitteiston voidaan kuitenkin arvioida tässäkin tapauksessa pelastaneen asukkaan hengen. Tällaisessa tapauksessa palovammat aiheutuvat niin nopeasti, ettei sammutuslaitteisto välttämättä ehdi reagoimaan paloon niin nopeasti, ettei palovammoja ehtisi syntyä.


SAMMUTUSLAITTEISTO PELASTI AINAKIN NELJÄ HENKEÄ - MAHDOLLISESTI ENEMMÄN

Automaattisen sammutuslaitteiston voidaan arvioida pelastaneen vähintään neljän ihmisen hengen. Nämä henkilöt olivat syttyneessä asunnossa niin kauan, että ilman sammutuslaitteiston vaikutusta he olisivat todennäköisesti menehtyneet. He eivät joko kyenneet tai halunneet poistua syttyneestä tilasta.

Edellä mainittujen neljän henkilön lisäksi ryhmäkotiasuntojen ja sairaaloiden syttyneissä palo-osastoissa oli palon hetkellä paikalla ihmisiä yhteensä noin 150. He olivat siis tilassa, johon savu ja palo olisivat saattaneet levitä laajaltikin hyvin nopeasti. Kymmenet potilaat ja asukkaat olivat kykenemättömiä poistumaan omatoimisesti. Osa heistä oli esimerkiksi vuoteeseen hoidettavia tai heidän toimintakykynsä oli alentunut muulla tavalla siinä määrin, ettei myöskään henkilökunta olisi saanut pelastettua heitä siinä tapauksessa, jos tiloissa ei olisi ollut automattista sammutuslaitteistoa. Tällä perusteella on arvioitavissa, että sammutuslaitteisto pelasti useammankin kuin neljän henkilön hengen. Tarkempaa pelastuneiden lukumäärää ei voida arvioida, koska se on riippuvainen muun muassa palon kehittymisnopeudesta, savun muodostuksesta ja evakuoinnin onnistumisesta. Yhteenvetona voidaan todeta automaattisen sammutuslaitteiston toimineen suunnitellulla tavalla kaikissa 19 palotapauksessa.

Automaattinen sammutuslaitteisto on osoittanut tarpeellisuutensa edellä mainituissa ns. henkilöturvallisuuskohteissa jo useana vuonna. Automaattinen sammutuslaitteisto on aktivoitunut lähes 100 tulipalossa. Laitteisto on aktivoitunut muiden turvallisuusjärjestelyjen viivästyttyä. Esimerkiksi alkusammutusta ei ole ehditty aloittamaan riittävän nopeasti tai se on epäonnistunut.

Olosuhteet syttyneessä asuin- ja potilashuoneessa muodostuvat ihmiselle hengenvaaralliseksi yleensä noin 2 - 3 minuutissa palon syttymisestä. Ihmisen on poistuttava tilasta joko omatoimisesti tai hänet on pelastettava tässä ajassa. Jos tämä ei toteudu, niin ainoa keino parantaa henkilöturvallisuutta on asentaa tiloihin automaattinen sammutuslaitteisto, mikä myös parantaa hoitohenkilökunnan työturvallisuutta palotilanteen varalta.

Lisätietoja:
Palotarkastusinsinööri Tapio Stén
Pirkanmaan pelastuslaitos
Puh. 040 740 9025

Keski-Suomen pelastuslaitos
15.03.2018 klo 10.05

 
Palaa pelastuslaitoksen etusivulle

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta