Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Uutinen

Tiedote

Avain pelastustoimen parempaan tuottavuuteen löytyy johtamisesta

Pelastustoimen tuottavuusselvityksen loppuraportin mukaan pelastustehtävien edellyttämä ammattitaito ei kehity riittävästi vain hälytystehtäviä suorittamalla, vaan henkilöstön toimintaa valmiuden aikana tulisi arvioida uudelleen.

Raportin johtopäätöksenä todetaan, ettei paloasemalla pidä pelkästään odotella valmiudessa hälytystehtäviä, vaan siellä pitäisi olla aktiivista toimintaa, esimerkiksi enemmän pelastustoiminnan harjoittelua, sopimuspalokuntien koulutusta ja ennaltaehkäisevää työtä ihmisten parissa.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tuottavuusprojektissa tehty ”Pelastustoimen tuottavuus” -raportti valmistui tällä viikolla. Raportin mukaan pelastustoimen tuottavuus on kiinni henkilöstöjohtamisesta, sillä ilman työnantajan asettamia tavoitteita valmiuden aikaista toimintaa on vaikea tehostaa. Raportin mukaan näyttää myös siltä, ettei operatiivisen toimintaan osallistuvan henkilöstön työpanosta juurikaan hyödynnetä onnettomuuksien ehkäisytyössä.

Raportissa todetaan muun muassa, että pelastustoimen voimavaroja haluttaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin. Pelastusryhmiä voitaisiin koota suurissa kaupungeissa laajemmilta alueilta ja kiireettömissä tehtävissä sopimuspalokuntien käyttö jäisi päivystävän pelastusviranomaisen harkintaan. Pelastustoimen palvelutuotantoa haluttaisiin laajentaa sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Työajan käyttöä tehostettaisiin aktiivisella työaikasuunnittelulla, jolloin väkeä olisi töissä silloin, kun siihen tilastojen ja riskianalyysien mukaan on tarvetta.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tuottavuusprojekti aloitettiin syyskuussa 2015. Projektiin kutsuttiin Suomen kaikkien pelastuslaitosten lisäksi valtakunnalliset henkilöstöjärjestöt, KT Kuntatyönantajat ja sisäministeriö. Projektipäällikkönä toimi palopäällikkö Juha Saario Keski-Suomen pelastuslaitoksesta.

Pelastustoimen tuottavuuden selvittämisen kimmokkeena ovat olleet julkisen talouden heikkenemisen ja väestön ikääntymisen aiheuttamat uhat palveluntarjonnalle. Loppuraportin tarkoituksena on toimia keskustelunavauksena ja jatkoselvityksen pohjana. Selvityksessä esitellään projektin tuloksena syntyneitä kehittämistoimenpide-esityksiä pelastuslaitoksille ja ministeriölle. Suomen Palomiesliitto jätti raportista eriävän mielipiteen.


Lisätietoja:
- projektiryhmän puheenjohtaja, pelastusjohtaja Simo Tarvainen, p. 040 589 8033, simo.tarvainen[at]jkl.fi
- pelastusjohtaja Seppo Lokka, p. 044 794 3671, seppo.lokka[at]espl.fi
- projektipäällikkö, palopäällikkö Juha Saario, p. 014 266 1168, juha.saario[at]jkl.fi
- Pelastustoimen tuottavuus -raportti (pdf)
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81098_Tuottavuus_pelastustoimessa.pdf

Keski-Suomen pelastuslaitos
26.02.2016 klo 08.53

 
Palaa pelastuslaitoksen etusivulle

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta